اطلاعات مربوط به لوازم اداری و مصرفی

قيمت کاربن دستگاه فکس

          PRICE

                   CARBON

                                       MODEL

40000  RIALS

                 KX-FA 136A

KX-FP200/KX-FM210/KX-FM220/KX-FMC230

40000  RIALS

                 KX-FA 136A

KX-F1010/KX-F1110/KX-F969/KX-F1015/KX-FM131

40000  RIALS

                 KX-FA 136A

KX-F1016/KX-FP250/KX-FM260/KX-FP270

40000  RIALS

                 KX-FA 136A

KX-FM280/KX-FP258/KX-FP278/KX-FP101

40000  RIALS

                 KX-FA 136A

KX-FP106/KX-FP108/KX-FP121/KX-FP128

 

 

 

50000  RIALS

                      FA54

KX-FP 141/KX-FP 142/KX-FP 143

50000  RIALS

                      FA54

KX-FP 145/KX-FP 146/KX-FP 148

50000  RIALS

                      FA54

KX-FC  241/KX-FC  243/KX-FC   245

50000  RIALS

                      FA54

KX-FC  248/KX-FC  392

 

 

 

35000  RIALS

                KX-FA 55A

KX-FP 80/KX-FP 81/KX-FP82/KX-FP 85/KX-FP 86

35000  RIALS

                KX-FA 55A

KX-FP 88/KX-FM 89/KX-FM 90/KX-FPC 91

35000  RIALS

                KX-FA 55A

KX-FPC 95/KX-FP 151/KX-FP 152/KX-FP 153

35000  RIALS

                KX-FA 55A

KX-FP 155/KX-FP 156/KX-FP 158/KX-FPC 161

35000  RIALS

                KX-FA 55A

KX-FPC 165/KX-FC 166/KX-FPC 168

35000  RIALS

                KX-FA 55A

KX-FC 175/KX-FPG 175/KX-FC 176

35000  RIALS

                KX-FA 55A

KX-FC 178/KX-FPG 178/KX-FPC 185

 

 

 

50000  RIALS

                     FA 57

KX-FHD 332/KX-FHD 333/KX-FHD 351/KX-FHD 352

50000  RIALS

                     FA 57

KX-FHD 353/KX-FP 341/KX-FP 342/KX-FP 343

50000  RIALS

                     FA 57

KX-FP 361/KX-FP 362/KX-FP 363

 

 

 

40000  RIALS

                   FO-6CR

FO-P 600/F0-P 610/FO-A 650

40000  RIALS

                   FO-6CR

FO-A 660/FO-CC 500

40000  RIALS

                   FO-6CR

UX-P 520/UX-A 556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده : مهرداد : ٦:٤٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم

منگنه ـ پانچ ـ سوزن منگنه

          نام و مدل

قیمت به ریا ل 

                       توضیحا ت

منگنه  کوچک     

     7000  

ساخت تایوان مدل سوزن  NO:10

منگنه متوسط

     10000

ساخت تایوان مدل سوزن  NO:10

منگنه  335

     35000 

ساخت تایوان  مدل سوزن  NO:24/6

منگنه B9

     35000      

ساخت تایوان  مدل سوزن  NO:24/6 

منگنه TRENDY-210

     43000

ساخت تایوان  مدل سوزن  NO:24/6 

منگنه MAX-50F

     75000

ساخت ژاپن مدل سوزن NO:24/6 دارای مدل مشابه با نام MEX

منگنه MAX-50DF

     100000

ساخت ژاپن مدل سوزن NO:24/6 دارای مدل مشابه با نام MEX

منگنه  B6

     93000

ساخت آلمان مدل سوزن NO:24/6 دارای مدل مشابه چینی

منگنه B7A

     135000

ساخت آلمان مدل سوزن NO:24/6 دارای مدل مشابه چینی

پانچ   DP-480

     10000

ساخت تایوان – سایز:گوچک – بدون خط کش

پانچ DP-700 

    45000

ساخت تایوان – سایز :بزرگ – با خط کش

پانچ   DP-800

    125000

ساخت تایوان – سایز:بزرگ- برای بیش از 50 برگ

پانچ CARL-XL10۰

    25000

ساخت تایوان – سایز:متوسط- دارای خط کش

سوزن      NO:10

    1500

ساخت تایوان – قابلیت استغاده برای منگنه 20 برگ

سوزن NO:24/6

    2000

ساخت تایوان – قابلیت استفاده برای منگنه 30 برگ

سوزن  صحافی

    7500

8/23  10/23  12/23 15/23  17/23

پانچ CARL-88

    75000

ساخت تایوان دارای دو خط کش

منگنه انبری

    75000

 

منکنه صحافی 50SBN

    175000

ساخت تایوان-برای منگنه تا 100 برگ

نویسنده : مهرداد : ۸:۱٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٥
Comments نظرات () لینک دائم