اطلاعات مربوط به لوازم اداری و مصرفی

لیست قیمت کاتریج و ریبون پرینتر اپسون اردیبهشت 87

 

STY-300

00138چ35000   1                           
STY-600/PHOTO/EX/400/50000093م20000 2
STY-600/1520/800/40000089ر280003
STY-1520/COLOR80000108م200004
STY-440/460/640/660/67000187م200005
STY-460/660/670/760/116000191ر300006
STY-760/1160/200000189م200007
STY-480/C20/C40T013م200008
STY-480/C20/C40T014ر300009
STY-680T017م4600010
STY-680T018ر5000011
STY-880T019م2200012
STY-880T020ر3500013
STY-C42SXT036م3500014
STY-C42SXT037ر4000015
STY-C43SX/CX45T038م4000016
STY-C43SX/CX45T039ر5000017
STY-C60T028م5000018
STY-C60T029ر5500019
STY-C62/CX3200T040م3000020
STY-C62/CX3200T041ر3500021
STY-C70/C80/C82/CX5200/CX5400T321م5800022
STY-C70/C80T322آ5000023
STY-C70/C80T323ق5000024
STY-C70/C80T324ز5000025
STY-C63/CX3500T0461م4500026
STY-C63/CX3500T0472آ4500027
STY-C63/CX3500T0473ق4500028
STY-C63/CX3500T0474ز4500029
STY-C67/CX3700/CX4100/CX4700T0631م5000030
STY-C67/CX3700/CX4100/CX4700T0632آ5000031
STY-C67/CX3700/CX4100/CX4700T0633ق5000032
STY-C67/CX3700/CX4100/CX4700T0634ز5000033
STY-PHOTO 895/900/915/1290T007م3700034
STY-PHOTO 870/895/915T008ر4500035
STY-PHOTO 900/1270/1290T009ر5000036
STY-PHOTO 925/830T026م5000037
STY-PHOTO 925/830T027ر6000038
EPL-6100/5900/5800/5700/620051055د19000039
EPL-6200/6100/5900/5800/5700RF166Bت10000040
STY-PHOTO R200/R300/RX500/RX620/R320/R220T0481م4500041
STY-PHOTO R200/R300/RX500/RX620/R320/R220T0482آ4500042
STY-PHOTO R200/R300/RX500/RX620/R320/R220T0483ق4500043
STY-PHOTO R200/R300/RX500/RX620/R320/R220T0484ز4500044
STY-PHOTO R200/R300/RX500/RX620/R320/R220T0485آ4500045
STY-PHOTO R200/R300/RX500/RX620/R320/R220T0486ق4500046
STY-C64/C84/C86/CX6600/CX3650/C66T0441م5000047
STY-C64/C84/C86/CX6600/CX3650/C66T0452آ5000048
STY-C64/C84/C86/CX6600/CX3650/C66T0453ق5000049
STY-C64/C84/C86/CX6600/CX3650/C66T0454ز5000050
STY-PHOTO RX 425/RX 520/R 245T0551م4000051
STY-PHOTO RX 425/RX 520/R 245T0552آ4000052
STY-PHOTO RX 425/RX 520/R 245T0553ق4000053
STY-PHOTO RX 425/RX 520/R 245T0554ز4000054
EPL-5900/6100CA087Bک50000055
EPL-6200S050166ک52000056
EPSON LQ 300/800 ر1800057
EPSON LQ 1000/1050/1070/1170 ر1800058
EPSON LQ 2070/2170/2180 ر5500059
EPSON LQ 100 ر1500060

 

_ کلیه قیمتها به ریال می باشند

_م:مشکی  ر:رنگی  ز:زرد  ق:قرمز  آ:آبی  ک:کاتریج  ر:ریبون

نویسنده : مهرداد : ٩:۳٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم