اطلاعات مربوط به لوازم اداری و مصرفی

لیست قیمت کاربن دستگاه فاکس اردیبهشت 87

 

                              MODEL

   CARBON      PRICE
KX-FP 200/KX-FM 210/KX-FM 220/KX-FMC 230       FA136A   35000 RIALS
KX-F 1010/KX-F 1110/KX-F 969/KX-F 1015       FA136A   35000 RIALS
KX-F 1016/KX-FP 250/KX-FM 260/KX-FP 270       FA136A   35000 RIALS
KX-FM 280/KX-FP 258/KX-FP 278/KX-FP 101       FA136A   35000 RIALS
KX-FP106/KX-FP108/KX-FP121/KX-FP128/KX-FM131       FA136A    35000 RIALS
   
KX-FP 141/KX-FP 142/KX-FP 143/KX-FP 145         FA54   40000 RIALS
KX-FP 146/KX-FP 148/KX-FC 241/KX-FC 243         FA54   40000 RIALS
KX-FC 245/KX-FC 248/KX-FC 392         FA54   40000 RIALS
   
KX-FP 80/KX-FP 81/KX-FP 82/KX-FP 85/KX-FP 86       FA 55A   35000 RIALS
KX-FP 88/KX-FM 89/KX-FM 90/KX-FPC 91       FA 55A   35000 RIALS
KX-FPC 95/KX-FP 151/KX-FP 152/KX-FP 153       FA 55A   35000 RIALS
KX-FP 155/KX-FP 156/KX-FP 158/KX-FPC 161       FA 55A   35000 RIALS
KX-FPC 165/KX-FC 166/KX-FPC 168       FA 55A   35000 RIALS
KX-FC 175/KX-FPG 175/KX-FC 176       FA 55A   35000 RIALS
KX-FC 178/KX-FPG 178/KX-FPC 185       FA 55A   35000 RIALS
   
KX-FHD 332/KX-FHD 333/KX-FHD 351/KX-FHD 352         FA 57   40000 RIALS
KX-FHD 353/KX-FP 341/KX-FP 342/KX-FP 343         FA 57   40000 RIALS
KX-FP 361/KX-FP 362/KX-FP 363/KX-FP 238         FA 57   40000 RIALS
   
KX-FP 205/KX-FP 206/KX-FP 207/KX-FP 208   KX-FA52E    90000 RIALS
KX-FP 215/KX-FP 218/KX-FC 225/KX-FC 226   KX-FA52E    90000 RIALS
KX-FC 228/KX-FC 253/KX-FC 255/KX-FC 258   KX-FA52E    90000 RIALS
KX-FG 2452/KX-FG 2658/KX-FG 2858/KX-FG 5643   KX-FA52E    90000 RIALS
   
FO-P600/FO-P610/FO-A650/FO-A660     FO-6CR   30000 RIALS
FO-CC500/UX-P520/UX-A556     FO-6CR   30000 RIALS
   
   
   
   
نویسنده : مهرداد : ٩:٥٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم