اطلاعات مربوط به لوازم اداری و مصرفی

لیست قیمت کاربن دستگاه فکس دی 87

 

                              MODEL

CARBON

   PRICE

KX-FP 200/KX-FM 210/KX-FM 220/KX-FMC 230

   FA136A

 45000 RIALS

KX-F 1010/KX-F 1110/KX-F 969/KX-F 1015

   FA136A

 45000 RIALS

KX-F 1016/KX-FP 250/KX-FM 260/KX-FP 270

   FA136A

 45000 RIALS

KX-FM 280/KX-FP 258/KX-FP 278/KX-FP 101

   FA136A

 45000 RIALS

KX-FP106/KX-FP108/KX-FP121/KX-FP128/KX-FM131

   FA136A

 45000 RIALS

 

 

 

KX-FP 141/KX-FP 142/KX-FP 143/KX-FP 145

   FA54

 45000 RIALS

KX-FP 146/KX-FP 148/KX-FC 241/KX-FC 243

   FA54

 45000 RIALS

KX-FC 245/KX-FC 248/KX-FC 392

   FA54

 45000 RIALS

 

 

 

KX-FP 80/KX-FP 81/KX-FP 82/KX-FP 85/KX-FP 86

  FA 55A

 45000 RIALS

KX-FP 88/KX-FM 89/KX-FM 90/KX-FPC 91

  FA 55A

 45000 RIALS

KX-FPC 95/KX-FP 151/KX-FP 152/KX-FP 153

  FA 55A

 45000 RIALS

KX-FP 155/KX-FP 156/KX-FP 158/KX-FPC 161

  FA 55A

 45000 RIALS

KX-FPC 165/KX-FC 166/KX-FPC 168

  FA 55A

 45000 RIALS

KX-FC 175/KX-FPG 175/KX-FC 176

  FA 55A

 45000 RIALS

KX-FC 178/KX-FPG 178/KX-FPC 185

  FA 55A

 45000 RIALS

 

 

 

KX-FHD 332/KX-FHD 333/KX-FHD 351/KX-FHD 352

   FA 57

 45000 RIALS

KX-FHD 353/KX-FP 341/KX-FP 342/KX-FP 343/KX-FP

   FA 57

 45000 RIALS

KX-FP 361/KX-FP 362/KX-FP 363/KX-FP 238/KX-FP 386

   FA 57

 45000 RIALS

KX-FP 701/KX-FC 379FC

 

 

 

 

 

KX-FP 205/KX-FP 206/KX-FP 207/KX-FP 208

KX-FA52E

 60000 RIALS

KX-FP 215/KX-FP 218/KX-FC 225/KX-FC 226

KX-FA52E

 60000 RIALS

KX-FC 228/KX-FC 253/KX-FC 255/KX-FC 258

KX-FA52E

 60000 RIALS

KX-FG 2452/KX-FG 2658/KX-FG 2858/KX-FG 5643

KX-FA52E

 60000 RIALS

 

 

 

FO-P600/FO-P610/FO-A650/FO-A660

  FO-6CR

 35000 RIALS

FO-CC500/UX-P520/UX-A556

  FO-6CR

 35000 RIALS

 

 

 

FO-1450/FO-1650/FO-1850/FO-1460/FO-1660M/F-1500M

  FO-15CR

 80000 RIALS

 

 

 

 

 

 

نویسنده : مهرداد : ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢ دی ،۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم