ليست فيمت روان نويس خودکار ماژيک اتود مداد

           نام ومدل

قيمت به ريال

                           توضيحات

روان نويس يونيبال كمپو   

     5000

داراي نوك نمدي باريك مي باشد

روان نويس يونيبال سيگنو

     6000

داراي نوك ساچمه اي مي باشد

روان نويس يونيبال چشمي

     8000

داراي مدل تقلبي در بازار مي باشد

روان نويس يونيبال اكليلي

     10000

د ررنگهاي نقرهاي ظلايي نارنجي سبز بنفش آبي قرمز

روان نويس يونيبال هواپيمايي

     12000

با تغيير ارتفاع و شرايط جغرافيايي جوهر پس نمي دهد

روان نويس يونيبال جت استريم

     12000

داراي نوك 1 و بسيار روان مي باشد

روان نويس راپيدي

     8000

داراي نوك در سايزهاي مختلف مي باشد

ماژيك  علامت زن(فسفري)

     5000

در رنگهاي  آبي زرد سبز قرمز نارنجي  صورتي

ماژيك اسنومن معمولي

     3500

درچهار رنگ-داراي مدلهاي تقلبي مي باشد

ماژيك اسنومن وايت بورد

     4000

در چهاررنگ-داراي مدلهاي تقلبي مي باشد

ماژيك اسنومن او.پي.ام

     5000

در چهاررنگ-قابليت نوشتن بر روي سي دي

خودكار يونيبال لاكابو

     7000

درچهارنگ-داراي نوك 1.4

خودكار بيك

     1000

در جهررنگ

/ 0 نظر / 197 بازدید