لیست قیمت دفتر -- تیر88

            نام ومدل

قیمت به ریال

                          توضیحات

دفتر یادداشت سیمی کوچک

  7000

باز شونده از بالا

دفتر یادداشت سیمی متوسط

  10000

باز شونده از بالا یا بغل

دفتر یادداشت سیمی بزرگ

  15000

باز شونده از بغل و بالا_دارای دیوایدر پلاستیکی

دفتر 40 برگ معمولی

  4000 

دارای جلد کاغذی

دفتر 60 برگ معمولی

  5000

دارای جلد کاغذی

دفتر 100 برگ معمولی

  8000

دارای جلد کاغذی

دفتر سیمی 50 برگ

  8000

دارای جلد با طرحهای مختلف

دفتر سیمی 100 برگ

  20000

دارای جلد پلاستیکی در رنگهای مختلف

دفتر سیمی 100 برگ رحلی

  30000

دارای جلد پلاستیکی در رنگهای مختلف

دفتر سیمی 200 برگ

  40000

دارای جلد با طرحهای مختلف

دفتر 100 برگ

  10000

دارای جلد گالینگور

دفتر 200 برگ

  20000

دارای جلد گالینگور

دفتر 100 برگ رحلی

  20000

دارای جلد دولوکس

/ 0 نظر / 94 بازدید